เว็บบาคาร่าการเตรียมทรัพยากรบุคคล ‘สำคัญ’ เพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้าคือเป้าหมายของ NEP: PM Modi

เว็บบาคาร่าการเตรียมทรัพยากรบุคคล 'สำคัญ' เพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้าคือเป้าหมายของ NEP: PM Modi

พารา ณ สี (อุตตรประเทศ) [อินเดีย] 7 กรกฎาคม (ANI): เว็บบาคาร่านโยบายการศึกษาแห่งชาติ (NEP) มีส่วนสนับสนุนประเทศชาติในขณะที่เตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการพาประเทศไปข้างหน้านายกรัฐมนตรี Narendra Modi กล่าวในระหว่างการเปิดงานสามวัน Akhil Bharatiya Shiksha Samagam ในเมืองพารา ณ สีของ Uttar Pradesh เมื่อวันพฤหัสบดี

“เป้าหมายพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

คือการนำการศึกษาออกจากขอบเขตของกระบวนการคิดที่แคบ และรวมเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่ของศตวรรษที่ 21” เขากล่าวเสริม

ในการกล่าวเปิดงาน เขาพูดต่อว่า “เราแค่ไม่ต้องเตรียมวุฒิการศึกษาให้กับเยาวชน จำเป็นที่นโยบายการศึกษาของเรามีส่วนช่วยประเทศชาติควบคู่ไปกับการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญเพื่อนำประเทศไปข้างหน้า”

ตามกระทรวงศึกษาธิการ การสัมมนาระยะเวลา 3 วันจะรวบรวมรองอธิการบดีและกรรมการกว่า 300 คนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนตัวแทนอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 2563 ได้อย่างไร ทั่วประเทศหลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

นายอานันดิเบ็น ปาเตล ผู้ว่าราชการอุตตรประเทศ นายโยคี อดิยานาถ มุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ และธัรเมนทรา ปราธาน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสหภาพอุตตรประเทศ ก็ถูกกล่าวว่าจะเข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย

“การประชุมสุดยอดจะเป็นเวทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

ของอินเดีย (HEI) เพื่อหารือ พิจารณา และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ เรื่องราวความสำเร็จ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ปี 2020” กระทรวงศึกษาธิการกล่าวในแถลงการณ์

กระทรวงร่วมกับ UGC และ AICTE ได้ริเริ่มนโยบายหลายอย่าง เช่น Academic Bank of Credit, Multiple Entry-Exit, Multi Disciplinarity และความยืดหยุ่นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา, กฎระเบียบที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลทางออนไลน์และแบบเปิด, การแก้ไขกรอบหลักสูตรแห่งชาติเพื่อ ทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ส่งเสริมหลายภาษาและระบบความรู้ของอินเดีย และทำให้ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา บูรณาการการศึกษาทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น

การประชุมสุดยอดนี้คาดว่าจะเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายที่กระตุ้นความคิดซึ่งจะกล่าวถึงแผนงานและกลยุทธ์การนำไปใช้ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายผ่านการปรึกษาหารือแบบสหวิทยาการ และหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่สถาบันการศึกษาต้องเผชิญและการแก้ปัญหาที่ชัดเจน

ไฮไลท์สำคัญของ Akhil Bharatiya Shiksha Samagam คือการนำปฏิญญาพารา ณ สีว่าด้วยการอุดมศึกษาซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ที่ขยายออกไปของอินเดียและความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกล่าวเสริม (อนิ)บาคาร่า