UFABET

UFABET

รัฐบาลต้องการให้อุปกรณ์สมาร์ทของคุณมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่โง่เขลา

รัฐบาลต้องการให้อุปกรณ์สมาร์ทของคุณมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่โง่เขลา

คลิกที่นี่เพื่อฆ่าทุกคน: ความปลอดภัยและการอยู่รอด ในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไฮเปอร์ Bruce Schneier W.W. Norton (2018) เกือบหนึ่งวันผ่านไปโดยไม่มีรายงานการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมหรือการประนีประนอมข้อมูลที่เป็นความลับ ฝันร้ายทางดิจิทัลนั้นกำลังจะเลวร้ายลงกว่าเดิมมาก Bruce Schneier นักเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยยืนยันใน Click Here...

Continue reading...